MORNING SCHEDULE Start Time is from first stop
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
1 7:10 Bus Stops
 • 1. Kawasaki Minato-cho
 • 2. Ayame Bashi
 • 3. Omori Isuzu Hospital
 • 4. Ariake Tennis no Mori
 • 5. Shinonome Autobacs
 • 6. Shinonome Pachinko 123
 • 7. Shinonome Aeon
 • 8. Shinonome Beacon Tower
 • 9. Shinonome Canal Tower
 • 10. Tatsumi 1 Chome
 • 11. School
7 7:55 Bus Stops
 • 1. Motoasakusa 1-20-1 KI Home
 • 2. Mizuji 1-8-2
 • 3. Torigoe Asahi Bank
 • 4. Mizuji 1-5
 • 5. Mizuji 2-22-4
 • 6. Motoasakusa 3-13
 • 7. Kameido UR
 • 8. School
2 8:05 Bus Stops
 • 1. Funabori 7-chome (7-11)
 • 2. Funabori 7-chome Tomin Heim
 • 3. Funabori UFJ Bank
 • 4. Funabori 6-chome UR
 • 5. Matsue 5-chome
 • 6. Kenko Land Maneki Neko Spa
 • 7. Higashi Ojima Danchi (Park)
 • 8. Higashi Ojima Danchi (by river)
 • 9. Ojima Tsutaya
 • 10. School
8 7:30 Bus Stops
 • 1. Shirahige Bus Stop
 • 2. Asakusa 2-27-12
 • 3. Kuramae 3-22-9
 • 4. Kojima 2-6
 • 5. Kojima 1-6-4
 • 6. Torigoe 1-28-5
 • 7. Taito 2-20-9
 • 8. Taito 2-22-6
 • 9. Taito2-29-14
 • 10. Higashi Torigoe 2-31
 • 11. School
3 8:10 Bus Stops
 • 1. Seishicho 1-1 UR
 • 2. Wakakusa Park UR
 • 3. Kitasuna 5-chome UR Koban
 • 4. Kitasuna 5-chome Lawson
 • 5. School
9 7:20 Bus Stops
 • 1. Gyoranzaka
 • 2. Mita 5
 • 3. Mita 4
 • 4. Ninohashi
 • 5. Mita 1
 • 6. Toyosu 3
 • 7. Shiomi
 • 8. Edagawa
 • 9. Shiohama
 • 10. Toyo 3
 • 11. Toyo 6
 • 12. School
4 7:15 Bus Stops
 • 1. Kita-Akabane
 • 2. Akabane station west Exit
 • 3. Nishi Sugamo
 • 4. Sugamo Stn. South Exit
 • 5. Okachimachi Station
 • 6. Higashi Ueno 1-24
 • 7. Higashi Ueno 1-23
 • 8. Midori 3-chome
 • 9. Kitasuna 1-chome
 • 10. School
10 7:15 Bus Stops
 • 1. Yakumo 3-25 in front of Create
 • 2. Himonya 5-1 infront of Peugeot
 • 3. Meguro 3-12 under pedestrian bridge
 • 4. Meguro Police Box
 • 5. Minami Azabu 4-11-35 French Embassy
 • 6. Minami Aoyama 1-25 infront of Sanyo Shokai
 • 7. Roppongi 3-15 Roppongi 5-chome Bus Stop
 • 8. Higashi Azabu 1-12
 • 9. Shinkawa 1-25-12
 • 10. Sarue 2-16-8 infront of Maruetsu Supermarket
 • 11. School
5 7:28 Bus Stops
 • 1. Myoden
 • 2. Tomihama
 • 3. Suehiro
 • 4. Shioyaki
 • 5. Fukuei
 • 6. Minato Shinden
 • 7. Shin Imaibashi
 • 8. Higashi Mizue
 • 9. Ichinoe, Matsumoto Hospital
 • 10. Matsue 7-11-10 Bus Stop
 • 11. Yoshinoya
 • 12. Hirai 4-chome
 • 13. BMW
 • 14. Maruhachi-dori (Ojima6-14-2)
 • 15. School
11 8:07 Bus Stops
 • 1. Nitta Danchi
 • 2. Nishihara Unyu
 • 3. No. 10 Senaga Bldg.
 • 4. Mexican RestaurantK
 • 5. McDonalds
 • 6. GU Nishi Kasai Store
 • 7. Lawson Ojima 5-chome Store
 • 8. Mizuho Bank
 • 9. School
6 7:15 Bus Stops
 • 1. Ebara 4-6-1
 • 2. Kirigaya Lights
 • 3. Shibaura 4-20-2 Shibura Island Bus Stop
 • 4. Daiba 2-2 Ariake Bashi Nishi Lights
 • 5. Harumi 3-7-1 past Tokyo Kaiin Kaikan
 • 6. Harumi 2-1 Harumi Kumin Kaikan
 • 7. Tsukuda 1-11-1 Tsukuda El. School Bus Stop
 • 8. Ningyocho 1-12 Suitengu Intersection
 • 9. Hamacho 3-21-1 Mizuho Bank
 • 10. Kiyosubashi (foot of bridge before crossing)
 • 11. Shirakawa1-6 Comfort Hotel
 • 12. School
12 7:50 Bus Stops
 • 1. Lawson Minami Kasai 4-chome store
 • 2. Between Hotoda Parking & Active Nitta
 • 3. Nishi Kasai 6-chome No. 2 traffic lights Hotel Lumiere
 • 4. Lawson Nishi Kasai 5-chome Store
 • 5. Edogawa-ku Kita Kasai 2-10-20
 • 6. Between Funabori Danchi Housing & Inageya Supermarket
 • 7. Joto Tokubetsu Shien Gakko-mae Bus Stop (Ojima 6-15)
 • 8. Oshima 6-14 Danchi Housing Entrance
 • 9. School
AFTERNOON SCHEDULE
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
1 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Minami Suna 2
 • 3. (infront of Toyota)
 • 4. Toyocho YMCA
 • 5. Tatsumi 1-chome
 • 6. Shinonome Aeon
 • 7. Shinonome Beacon Tower
 • 8. Shinonome Canal Tower
 • 9. Shinonome Pachinko 123
 • 10. Shinonome Autobacs
 • 11. Ariake Tennis no Mori
 • 12. Omori Isuzu Hospital
 • 13. Ayame Bashi
7 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kameido UR
 • 3. Mizuji 1-5
 • 4. Torigoe Aoki Wood Shop
 • 5. Mizuji Family Mart
 • 6. Mizuji 2-22
 • 7. Motoasakusa 3-13
 • 8. Tsutsum-dori 2-4-3 (near Post)
 • 9. Nishi Nippori 6-33-9
2 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Higashi Ojima Peacock Store
 • 3. Ojima Lawson Tako Q
 • 4. Higashi Ojima Daiei
 • 5. Higashi Ojima Danchi (Park)
 • 6. Higashi Ojima Danchi (by river)
 • 7. Funabori UFJ Bank
 • 8. Funabori 6-chome UR
 • 9. Funabori 7-chome (7-11)
 • 10. Funabori 7-chome Tomin Heim
 • 11. Matsue 5-chome
 • 12. Kenko Land Maneki Neko Spa
8 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Midori 3-10
 • 3. Torigoe 1-28-5
 • 4. Kojima 2-1-6
 • 5. Kojima 1-6-4
 • 6. Taito 2-20-9
 • 7. Taito 2-32-13
 • 8. Taito 2-7-4
 • 9. Taito 2-29-14
 • 10. Taito 3-40-10
 • 11. Higashi Ueno 2-1-13
 • 12. Moto Asakusa 1-17-6
 • 13. Higashi Ueno 1-23-8
 • 14. Takinogawa 6-21-25
2 16:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Toyo 2-chome (FM)
 • 3. Shiohama 1-chome
 • 4. Edagawa 1-chome Coin Park
 • 5. Toyosu Natural Lawson
 • 6. Shinonome Aeon
 • 7. Shinonome 1,2,3 Stops
 • 8. Shinonome Pachinko 123
 • 9. Shinonome S.A.
 • 10. Ariake Tennis no Mori
 • 11. Daiba Twin Tower
 • 12. Shibaura Island Air Tower
 • 13. Shibaura Island Bloom Tower
9 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kiyosumi
 • 3. Hamacho
 • 4. Suitengu
 • 5. Shinkawa
 • 6. Tsukuda
 • 7. Mita 1
 • 8. Ninohashi
 • 9. Mita 5
 • 10. Gyoranzaka-shita
 • 11. Meguro Sakashita
 • 12. Tokyu Stop infront
 • 13. Tamukai
 • 14. Jiyugaoka
3 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Community Center
 • 3. Kitasuna 5-chome Lawson
 • 4. Kitasuna 5-chome UR Koban
 • 5. Seishicho 1-1 UR
 • 6. Wakakusa Park
10 16:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kiyosumi 3 Kiyosumi Shirakawa Stn.
 • 3. Hamacho 3-38-12 Hamacho Kaikan
 • 4. Nihonbashi Kakigaracho 6-39 Suitengu Intersection
 • 5. Shinkawa 1-25-12 infront of Maruetsu Petit
 • 6. Tsukuda 2-2 infront of Maruetsu
 • 7. Nishi Shinbashi 3-24-10 Onarimon Bus Stop
 • 8. Roppongi 3-15 Roppongi 5-chome Bus Stop
 • 9. Minami Aoyama 1-25 infront of Sanyo Shokai
 • 10. Azabu Juban Ninohashi Intersection
 • 11. Mita Gyoranzaka-shita Intersection
 • 12. Minami Azabu 4-14-6 Minami Azabu Bldg. (Fr. Emb.)
 • 13. Meguro Police Box (infront)
4 16:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Ojima 4-chome
 • 3. Kitasuna 5-20
 • 4. Kitasuna 5-17
 • 5. Komagata 2-chome
 • 6. Misuji 1-chome
 • 7. Kojima 1-chome
 • 8. Higashi Ueno 2-chome
 • 9. Taito 3-chome
 • 10. Sugamo Stn. South Exit
 • 11. Nishi Sugamo Stn.
 • 12. Akabane Stn. West Exit
 • 13. Kita-Akabane 2-chome
11 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kamayabori-dori Intersection
 • 3. Before cargo train tracks
 • 4. GU Nishi Kasai Store
 • 5. Konami Sports Nishi Kasai
 • 6. Nitta Danchi
 • 7. Nishihara Unyu
 • 8. No. 10 Senaga Bldg.
 • 9. Kamayabori-dori Intersection
5 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Under bridge
 • 3. BMW
 • 4. Hirai Stn.
 • 5. Opposite Matsue 7-11-10
 • 6. Higashi Mizue
 • 7. Shinozaki 6-17-8
 • 8. Myoden
 • 9. Hongyotoku
 • 10. Tomihama
 • 11. Suehiro
 • 12. Shioyaki
 • 13. Fukuei
 • 14. Minato Shinden
 • 15. Minamigyotoku
11 16:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Kamayabori-dori Intersection
 • 3. Urban Life Kameido
 • 4. Tochigi Bank
 • 5. Kakuyasu P MotoAsakusa 3
 • 6. Hakuou Koukou Nishi Intersection
 • 7. Torigoe Jinja Post Office
 • 8. Satake-dori Minami Guchi
 • 9. Yoneju
 • 10. [Bizenbou] Chinese Restaurant
6 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Toyo 6-2-13 (Infront of FM)
 • 3. Toyo 5-6
 • 4. Kiba 2-6-7 Infront of Indian restaurant
 • 5. Edagawa 3-7-19
 • 6. Edagawa 1-14-6
 • 7. Toyosu 3 (Infront of Natural Lawson)
 • 8. Harumi-dori (IHI KK Intersection)
 • 9. Harumi 3-7-1 past Tokyo Kaiin Kaikan
 • 10. Aomi 2-2-1 (2224)
 • 11. Shibaura 4-2-20 Shibura Island Bus Stop
 • 12. Kirigaya Lights
 • 13. Ebara 4-6-1
12 15:15 Bus Stops
 • 1. School
 • 2. Ojima 6-14 Danchi Housing Entrance
 • 3. Joto Tokubetsu Shien Gakko-mae Bus Stop (Ojima 6-15)
 • 4. Between Funabori Danchi Housing & Inageya Supermarket
 • 5. Edogawa-ku Kita Kasai 2-10-20
 • 6. Lawson Nishi Kasai 5-chome store
 • 7. Hotel Lumiere Nishi Kasai
 • 8. Between Hotoda Parking & Active Nitta
 • 9. Lawson Minami Kasai 4-chome store
MORNING SCHEDULE Start Time is from first stop
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
1 7:52 Bus Stops
 • 1. Higashi Rinkan
 • 2. Sagamino-Plaza City
 • 3. Kami Tsuruma Honcho
 • 4. Machida Library
 • 5. Aobadai Eki
 • 6. Tsutsujigaoka
 • 7. Fujigaoka
 • 8. School
3 7:15 Bus Stops
 • 1. Honmoku
 • 2. Tobe-3 chome
 • 3. Higashi Exit Yokohama Station
 • 4. Kandaiji
 • 5. Kami-Hoshikawa
 • 6. Shirane
2 7:52 Bus Stops
 • 1. Taruma chi
 • 2. Yokohama Arina
 • 3. Kohaku High
 • 4. Hayabuchi
 • 5. Nakayama
 • 6. Kozukuo-Cho
 • 7. Saedocho
 • 8. Nakayama
 • 9. Tokaichiba-Hilltown
4 8:00 Bus Stops
 • 1. Tennocho-Nishikubo
 • 2. Hill Town
 • 3. Hakusan
 • 4. Tokaichiba
AFTERNOON SCHEDULE
Bus # Departure Time Bus # Departure Time
1 15:15 Bus Stops
 • 1. Fujigaoka
 • 2. Tsutsujigaoka
 • 3. Aobadai Eki
 • 4. Machida Library
 • 5. Kami Tsuruma Honcho
 • 6. Sagamino-Lobby City
 • 7. Sagamino-Plaza City
 • 8. Higashi Rinkan
 • 9. Sagamionu 8atomomo
 • 10. Kami Tsuruma Honcho
3 15:15 Bus Stops
 • 1. Shirane
 • 2. Minamiku
 • 3. Tateno
 • 4. Hongochou
2 15:15 Bus Stops
 • 1. Tokaichiba-Hilltown
 • 2. Nakayama
 • 3. Saedocho
 • 4. Kozukuo-Cho
 • 5. Nakayama
 • 6. Hayabuchi
 • 7. Kohaku High
 • 8. Yokohama Arina
 • 9. Taruma chi
 • 10. Kohaku High
 • 11. Tsunashima
4 15:15 Bus Stops
 • 1. CHBIKO LAND
 • 2. Hodogaya
 • 3. Hakusan
 • 4. Tennocho-Nishikubo

School bus fees must be paid in full for the term before a student is allowed to take any exams. Refunds will not be honored at any time. IISJ requires a one-month notice before any services can be stopped.

Go To Top