Bus Routes

Following are Tokyo bus routes:

  1. Futako Tamagawa->Meguro->Shirokanedai->Shibaura->Higashi Azabu->
    Tsukuda->Shinkawa->Kiba->Shiohama->Shiomi
  2. Ariake->Shinonome->Nishikasai->Funabori
  3. Higashi Kasai->Naka Kasai->Nishi Kasai->Seishincho->Haruecho
  4. Seishincho->Nishi Kasai->Matsue->Komatsugawa->Kitasuna
  5. Taito-ku->Kameido->Hirai->Ojima

Following are Yokohama bus routes:

  1. Kami Tsuruma Honcho->Sagamino Plaza City->Sagamino Lobby City->Kami Tsuruma Kaminkan->Aobadai->Tokaichiba->Ibukino
  2. Shin Yokohama->Shin Yokohama Prince Hotel->Okuriyama->Center Miname->Oohara->Kamoi->Nakayama-Tokaichiba
IISJ School Bus